Схема розробки уроку з укр. мови

схема розробки уроку з укр. мови
Узагальнюючий урок з теми «Прикметник». Навчальний переказ Урок 71. Тема. Цей вид конспекту дозволяє виявити суперечливі моменти чи хибність тверджень автора. Опорний конспект — конспект, який має творчу форму (введений у шкільну діяльність В. Ф. Шаталовим). Опорний конспект кодує зміст інформації за допомогою поєднання графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін. Результативність може виражатись: — у рівні навченості учнів; — у рівні вихованості учнів; — в особистісному розвитку учнів; — в удосконаленні методичної та управлінської діяльності 4. Новизна Будь-який педагогічний досвід, хоча би в невеличкому ступіні, завжди є самостійним, несе в собі новизну. Але не всі слова дружать з гордовитим братиком.


Конспе́кт лекцій — стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками Урок 46. Тема. Тип уроку . Комбінований Хід уроку 1.Організаційний момент Любі хлопчики й дівчатка!  РІДНА МОВА 2 КЛАС РОЗРОБКИ УРОКІВ — Уроки для 2 класів — конспекти уроків — План уроку — Конспект уроку — Плани уроків — розробки уроків з української мови  Урок 1. Тема. Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків.

Складання деформованих речень РеченняТема 25. Поняття про речення. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани Урок 66. Тема. Підготовка учителя до уроку охоплює, таким чином, не лише ретельний аналіз навчального матеріалу, його структурування у відповідності з етапами його вивчення, але й можливі запитання, відповіді, судження самих учнів. Дібрати прикметники до іменників (на малюнку). 29. 29 Українська мова 2 клас Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах Урок 111. Тема.

Похожие записи: